ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360456
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020139
รหัส Obec 6 หลัก :
  360456
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังดินเหนียว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangdinniew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านวังดินเหนียว
ตำบล :
  วังยาง
อำเภอ :
  เนินมะปราง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65190
โทรศัพท์ :
  0-5531-0136
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2517
อีเมล์ :
  dinniew@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เนินมะปราง1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.วังยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  68 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:11:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว


นางสาลี่ ศรีชู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังดินเหนียว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน