ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360458
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020137
รหัส Obec 6 หลัก :
  360458
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งยาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTHOONGYAO SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านทุ่งยาว
ตำบล :
  วังโพรง
อำเภอ :
  เนินมะปราง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65190
โทรศัพท์ :
  0-5523-7790
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2515
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พิษณุโลก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  50 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 16:04:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน