ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360462
รหัส Smis 8 หลัก :
  65012004
รหัส Obec 6 หลัก :
  360462
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Triamudom Suksa School of the North
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้าน289
ตำบล :
  หัวรอ
อำเภอ :
  เมืองพิษณุโลก
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65000
โทรศัพท์ :
  055322685
โทรสาร :
  055214750
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พ.ค.2548
อีเมล์ :
  tn.ac.th@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวรอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 17:54:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก


นายวิโรจน์ รอดสงฆ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน