ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาบัววิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360471
รหัส Smis 8 หลัก :
  65032002
รหัส Obec 6 หลัก :
  360471
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาบัววิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nabuawittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเลขที่ 60
ตำบล :
  นาบัว
อำเภอ :
  นครไทย
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65120
โทรศัพท์ :
  055-991300
โทรสาร :
  055-991300
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2520
อีเมล์ :
  nabuawittaya039@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  126 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 10:40:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาบัววิทยา


นางสาวจิราภรณ์ เอมเอี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบัววิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2