ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360472
รหัส Smis 8 หลัก :
  65032003
รหัส Obec 6 หลัก :
  360472
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nakhonchumpittaya Ratchamangkalapisek school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านนาทุ่งใหญ่
ตำบล :
  นครชุม
อำเภอ :
  นครไทย
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65120
โทรศัพท์ :
  055009940
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/05/2531
อีเมล์ :
  nakhonchoom@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นครชุม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  141 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  32 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 14:37:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก


นายวิทยา ชนะภัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2