ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360500
รหัส Smis 8 หลัก :
  65022012
รหัส Obec 6 หลัก :
  360500
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วังโพรงพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wangphrongphithayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านวังโพรง
ตำบล :
  วังโพรง
อำเภอ :
  เนินมะปราง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65190
โทรศัพท์ :
  055992427
โทรสาร :
  055992427
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   12 มีนาคม 2523
อีเมล์ :
  officer@wppschool.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังโพรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 21:27:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม


ว่าที่ร.ต.จิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน