ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350385
รหัส Smis 8 หลัก :
  66022004
รหัส Obec 6 หลัก :
  350385
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บางมูลนากภูมิวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bangmulnakphoomiwitayakom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่      บ้าน
ตำบล :
  บางมูลนาก
อำเภอ :
  บางมูลนาก
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66120
โทรศัพท์ :
  056-632811
โทรสาร :
  056631577
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2464
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  144 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 17:39:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม


นายสมชาย ยอดเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน