ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350397
รหัส Smis 8 หลัก :
  66012014
รหัส Obec 6 หลัก :
  350397
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สากเหล็กวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  saklekwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านถ้ำคะนอง
ตำบล :
  สากเหล็ก
อำเภอ :
  สากเหล็ก
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66160
โทรศัพท์ :
  056699331
โทรสาร :
  056699331
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/05/2518
อีเมล์ :
  saklekwittaya@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สากเหล็ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 16:33:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา


นายทวี เจริญหุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนสากเหล็กวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2