ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380259
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030113
รหัส Obec 6 หลัก :
  380259
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซับน้อยพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansubnoipattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านซับน้อย
ตำบล :
  หนองย่างทอย
อำเภอ :
  ศรีเทพ
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67170
โทรศัพท์ :
  056713795
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 พฤษภาคม พ.ศ. 2521
อีเมล์ :
  subnoipattanaschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศพว.ศรีเทพ-หนองย่างทอย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองย่างทอย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  33 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 14:44:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2