ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380337
รหัส Smis 8 หลัก :
  67020135
รหัส Obec 6 หลัก :
  380337
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลหล่มเก่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubarnlomkao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหล่มเก่า
ตำบล :
  หล่มเก่า
อำเภอ :
  หล่มเก่า
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67120
โทรศัพท์ :
  056-709590
โทรสาร :
  056-708281
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2452
อีเมล์ :
  anubarnlomkao@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหล่มเก่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 สิงหาคม 2563 เวลา 10:07:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า


นายณัฐ เลื่อนยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน