ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380365
รหัส Smis 8 หลัก :
  67020122
รหัส Obec 6 หลัก :
  380365
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทับเบิกร่วมใจ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTABBERKRUAMJAISCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านทับเบิก
ตำบล :
  วังบาล
อำเภอ :
  หล่มเก่า
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67120
โทรศัพท์ :
  086 2063014
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มิถุนายน 2508
อีเมล์ :
  schooltubberk@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังบาล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  29 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 11:31:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ


นางสาวขนิษฐา พงษ์เกษตรกรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน