ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาพลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380511
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030219
รหัส Obec 6 หลัก :
  380511
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาพลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khaopluang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเขาพลวง
ตำบล :
  สระแก้ว
อำเภอ :
  บึงสามพัน
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67160
โทรศัพท์ :
  089-5828764
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  47 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:11:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาพลวง


นายกัน อินพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพลวง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2