ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380580
รหัส Smis 8 หลัก :
  67012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  380580
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วิทยานุกูลนารี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wittayanukulnaree School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้านในเมือง
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  เมืองเพชรบูรณ์
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67000
โทรศัพท์ :
  056-711454
โทรสาร :
  056-720954
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2452
อีเมล์ :
  WKphetchabun@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตวิทยานุกูลนารี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2560 เวลา 22:33:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวิทยานุกูลนารีผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]