ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380588
รหัส Smis 8 หลัก :
  67012010
รหัส Obec 6 หลัก :
  380588
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชนแดนวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chondaenwittayakhom school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้าน-
ตำบล :
  ชนแดน
อำเภอ :
  ชนแดน
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67150
โทรศัพท์ :
  056-761262
โทรสาร :
  056761261
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 มิถุนายน 2512
อีเมล์ :
  Surasvadee@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชนแดน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 01:55:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชนแดนวิทยาคม


นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2