ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380589
รหัส Smis 8 หลัก :
  67012011
รหัส Obec 6 หลัก :
  380589
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดงขุยวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dongkhuiwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้าน-
ตำบล :
  ดงขุย
อำเภอ :
  ชนแดน
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67190
โทรศัพท์ :
  056769011
โทรสาร :
  056769251
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2527
อีเมล์ :
  dongkhuiwittayakommail@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงขุย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 14:50:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม


นายธนัญชัย พรหมภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2