ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380594
รหัส Smis 8 หลัก :
  67022005
รหัส Obec 6 หลัก :
  380594
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Seejanwittakhom Ratchamangkalapisak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านวังมล
ตำบล :
  ท่าอิบุญ
อำเภอ :
  หล่มสัก
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67110
โทรศัพท์ :
  056-718131
โทรสาร :
  056-718131
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/07/31
อีเมล์ :
  srijun_school@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าอิบุญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  66 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 15:03:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


นางลำดวน นักดนตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2