ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380596
รหัส Smis 8 หลัก :
  67022007
รหัส Obec 6 หลัก :
  380596
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ผาแดงวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phadaengwittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านปากช่อง
ตำบล :
  ปากช่อง
อำเภอ :
  หล่มสัก
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67110
โทรศัพท์ :
  056-705727
โทรสาร :
  056725707
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2542
อีเมล์ :
  phardaengwit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตหล่มสัก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากช่อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:44:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนผาแดงวิทยาคม


นายสิทธิโชค ทองโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนผาแดงวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]