ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380600
รหัส Smis 8 หลัก :
  67032002
รหัส Obec 6 หลัก :
  380600
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พุขามครุฑมณีอุทิศ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pukhamkutmaneeuthit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านพุขาม
ตำบล :
  พุขาม
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67180
โทรศัพท์ :
  056-792781
โทรสาร :
  0567972782
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2519
อีเมล์ :
  pkuthitsc@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตวิเชียรบุรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พุขาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:58:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ


นายฐิติพงษ์ ตรีศร
ผู้อำนวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]