ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380601
รหัส Smis 8 หลัก :
  67032003
รหัส Obec 6 หลัก :
  380601
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  น้ำร้อนวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Namronwittyakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านโคกกรวด
ตำบล :
  น้ำร้อน
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67130
โทรศัพท์ :
  056-713-947
โทรสาร :
  056-713-947
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2527
อีเมล์ :
  namronwittayakom@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตวิเชียรบุรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำร้อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2560 เวลา 11:45:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม


นายพงษ์ศักดิ์ กางถิ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]