ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380604
รหัส Smis 8 หลัก :
  67032006
รหัส Obec 6 หลัก :
  380604
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วังใหญ่วิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wangyaiwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านไทรงาม
ตำบล :
  วังใหญ่
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67180
โทรศัพท์ :
  056713990
โทรสาร :
  056713990
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 พฤษภาคม 2540
อีเมล์ :
  fernando.metha@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตวิเชียรบุรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 05:46:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม


นายวรจักร์ มั่นคง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]