ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380613
รหัส Smis 8 หลัก :
  67032015
รหัส Obec 6 หลัก :
  380613
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วังพิกุลพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wangpikulpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านวังพิกุล
ตำบล :
  วังพิกุล
อำเภอ :
  บึงสามพัน
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67230
โทรศัพท์ :
  056-757018
โทรสาร :
  056757018
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 มกราคม 2523
อีเมล์ :
  wangpikul119@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตบึงสามพัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังพิกุล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:05:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม


นายเริงฤทธิ์ แก้วยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]