ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนซับบอนวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380614
รหัส Smis 8 หลัก :
  67032016
รหัส Obec 6 หลัก :
  380614
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ซับบอนวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  subbonwitthayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านซับบอน
ตำบล :
  กันจุ
อำเภอ :
  บึงสามพัน
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67160
โทรศัพท์ :
  056-928659
โทรสาร :
  056-928659
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 กุมภาพันธ์ 2533
อีเมล์ :
  sbwwit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กันจุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:45:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนซับบอนวิทยาคมผู้อำนวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน