ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 7 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380617
รหัส Smis 8 หลัก :
  67012012
รหัส Obec 6 หลัก :
  380617
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วังโป่งพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wangpongpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ่อทองพัฒนา
ตำบล :
  ท้ายดง
อำเภอ :
  วังโป่ง
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67240
โทรศัพท์ :
  056569252
โทรสาร :
  056569252
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 พฤษภาคม 2520
อีเมล์ :
  wangpong_wpp@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตเพชรวังโป่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลท้ายดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 09:45:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม


นายคำภาสน์ บุญเติม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]