ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480345
รหัส Smis 8 หลัก :
  70010190
รหัส Obec 6 หลัก :
  480345
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Rotary1 Banphu-namron
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านพุน้ำร้อน
ตำบล :
  บ้านบึง
อำเภอ :
  บ้านคา
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70180
โทรศัพท์ :
  0-3272-0057
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  rotaree1_school@ratchab
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านบึง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08:32:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน


นางวีณารัตน์ เกิดเสมอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน