ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำพระ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480347
รหัส Smis 8 หลัก :
  70010178
รหัส Obec 6 หลัก :
  480347
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านลำพระ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banlampra
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านลำพระ
ตำบล :
  บ้านคา
อำเภอ :
  บ้านคา
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70180
โทรศัพท์ :
  0-32731445
โทรสาร :
  032731446
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/05/2517
อีเมล์ :
  banlampra_school@ratcha
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านคา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65.4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7.0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:08:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านลำพระ


ว่าที่ร้อยตรีสุพัฒน์ ดุษดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำพระ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน