ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480348
รหัส Smis 8 หลัก :
  70010192
รหัส Obec 6 หลัก :
  480348
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองพันจันทร์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wadnongpanjan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองพันจันทร์
ตำบล :
  หนองพันจันทร์
อำเภอ :
  บ้านคา
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70180
โทรศัพท์ :
  032731633
โทรสาร :
  032731633
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 กุมภาพันธ์ 2512
อีเมล์ :
  wadnongpanjan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองพันจันทร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 สิงหาคม 2562 เวลา 15:10:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์


นายอมร ศิริมังคโล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพันจันทร์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน