ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480350
รหัส Smis 8 หลัก :
  70010180
รหัส Obec 6 หลัก :
  480350
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banbueng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านบึงใต้
ตำบล :
  บ้านคา
อำเภอ :
  บ้านคา
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70180
โทรศัพท์ :
  0-3272-0065
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/06/2503
อีเมล์ :
  banbueng@banbueng.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านคา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  72 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 07:51:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)


นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน