ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480352
รหัส Smis 8 หลัก :
  70010193
รหัส Obec 6 หลัก :
  480352
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดยอดสุวรรณคีรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watyodsuwankiri School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านทุ่งมะลิคร้อ
ตำบล :
  หนองพันจันทร์
อำเภอ :
  บ้านคา
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70180
โทรศัพท์ :
  0631392551
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พ.ค. 2518
อีเมล์ :
  wadyodschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองพันจันทร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  62 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 11:07:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี


นางสาวพินธุ์ บานบุรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน