ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480357
รหัส Smis 8 หลัก :
  70010183
รหัส Obec 6 หลัก :
  480357
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเก่าต้นมะค่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankaotonmaka School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านเก่าต้นมะค่า
ตำบล :
  บ้านคา
อำเภอ :
  บ้านคา
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70180
โทรศัพท์ :
  0922580799
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11/05/2514
อีเมล์ :
  tonmaka_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านคา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 08:28:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า


นางกมลวรรณ วันดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน