ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480361
รหัส Smis 8 หลัก :
  70012010
รหัส Obec 6 หลัก :
  480361
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  RATRARDUPATHAM SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านห้วยชินสีห์
ตำบล :
  อ่างทอง
อำเภอ :
  เมืองราชบุรี
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70000
โทรศัพท์ :
  032352018
โทรสาร :
  032352018
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มิถุนายน 2519
อีเมล์ :
  ratrard2009@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยชินสีห์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10.6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 12:26:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์


นายนัทที พัฒนะผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน