ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480362
รหัส Smis 8 หลัก :
  70012004
รหัส Obec 6 หลัก :
  480362
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kururatrungsarit School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านทำเนียบ
ตำบล :
  จอมบึง
อำเภอ :
  จอมบึง
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70150
โทรศัพท์ :
  032-261390
โทรสาร :
  032-261391
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2506
อีเมล์ :
  kururat@kuru.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จอมบึง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:00:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์


นายสมยศ บุญเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน