ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480363
รหัส Smis 8 หลัก :
  70012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  480363
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dantabtakoratupathum school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านด่านทับตะโก
ตำบล :
  ด่านทับตะโก
อำเภอ :
  จอมบึง
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70150
โทรศัพท์ :
  0-3226-5300
โทรสาร :
  032265300
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พฤษภาคม 2523
อีเมล์ :
  dantabtako_2011@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ด่านทับตะโก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  58 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:53:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์


นายคม พิริยวุฒิกรอุดม
ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน