ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480372
รหัส Smis 8 หลัก :
  70022010
รหัส Obec 6 หลัก :
  480372
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มัธยมวัดดอนตูม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Matthayom Watdontoom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน-
ตำบล :
  บ้านโป่ง
อำเภอ :
  บ้านโป่ง
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70110
โทรศัพท์ :
  032200424
โทรสาร :
  032200424
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/04/2492
อีเมล์ :
  watdontoom@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านโป่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธันวาคม 2561 เวลา 09:12:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม


นายพรรษกฤช เกตุรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2