ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนช่องพรานวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480377
รหัส Smis 8 หลัก :
  70022008
รหัส Obec 6 หลัก :
  480377
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ช่องพรานวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chongyaphranwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านช่องพราน
ตำบล :
  เตาปูน
อำเภอ :
  โพธาราม
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70120
โทรศัพท์ :
  0-3235-9218
โทรสาร :
  032359218 ต่อ 104
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2520
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาขวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13.4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2559 เวลา 09:35:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนช่องพรานวิทยา


นายวรรณชัย รังษี
ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องพรานวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน