ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาปูน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020006
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010059
รหัส Obec 6 หลัก :
  020006
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาปูน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKHAOPOON
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านเขาปูน
ตำบล :
  หนองหญ้า
อำเภอ :
  เมืองกาญจนบุรี
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71000
โทรศัพท์ :
  034-602596
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิ.ย.2483
อีเมล์ :
  khaopoon034@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหญ้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 14:58:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาปูน


นายพิทยา จารุจินดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2