ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020008
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010028
รหัส Obec 6 หลัก :
  020008
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBANWATCHAICHOOMPOLCHANASONGKHRAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้านบ้านใต้
ตำบล :
  บ้านใต้
อำเภอ :
  เมืองกาญจนบุรี
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71000
โทรศัพท์ :
  034-511264
โทรสาร :
  034515766
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เม.ย.2472
อีเมล์ :
  anubanwatchaischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 11:49:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม


นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2