ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020009
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010052
รหัส Obec 6 หลัก :
  020009
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดศรีอุปลาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATSRIUPALARAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองบัว
ตำบล :
  หนองบัว
อำเภอ :
  เมืองกาญจนบุรี
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71190
โทรศัพท์ :
  034-672338
โทรสาร :
  034-672339
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2447
อีเมล์ :
  watsri@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหนองบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:34:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม


นายวุฒิพร ใจสงบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2