ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพุเลียบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020013
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010056
รหัส Obec 6 หลัก :
  020013
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพุเลียบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banphulieb
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านพุเลียบ
ตำบล :
  หนองบัว
อำเภอ :
  เมืองกาญจนบุรี
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71190
โทรศัพท์ :
  0922991952
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 พ.ค. 2512
อีเมล์ :
  pulieb.kan1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:21:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพุเลียบ


นายอานนท์ เกียรติสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุเลียบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2