ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020014
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010007
รหัส Obec 6 หลัก :
  020014
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองสองตอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongsongton school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองสองตอน
ตำบล :
  แก่งเสี้ยน
อำเภอ :
  เมืองกาญจนบุรี
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71000
โทรศัพท์ :
  034602920
โทรสาร :
  034602920
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พ.ค.2513
อีเมล์ :
  Nong2ton@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองบัว-แก่งเสี้ยน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แก่งเสี้ยน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:22:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองสองตอน


นางพิณทิพย์ จงศักดิ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองตอน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน