ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา"
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020020
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010033
รหัส Obec 6 หลัก :
  020020
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา"
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATKANCHANABURIKAO SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านท่าเสา
ตำบล :
  ลาดหญ้า
อำเภอ :
  เมืองกาญจนบุรี
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71190
โทรศัพท์ :
  034-589836
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค.2465
อีเมล์ :
  kankao_sch@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลาดหญ้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลลาดหญ้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 10:56:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา"


นายสุทธิ เกิดสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา"

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน