ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020021
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010038
รหัส Obec 6 หลัก :
  020021
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งนานางหรอก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thungnanangrok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านทุ่งนานางหรอก
ตำบล :
  ลาดหญ้า
อำเภอ :
  เมืองกาญจนบุรี
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71190
โทรศัพท์ :
  034540570
โทรสาร :
  034540570
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 ต.ค.2479
อีเมล์ :
  tnnrschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลาดหญ้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลาดหญ้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  34 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 08:52:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก


นายศิตณศักดิ์ สิงขรรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2