ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าหวี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020022
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010034
รหัส Obec 6 หลัก :
  020022
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าหวี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthawee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านท่าหวี
ตำบล :
  ลาดหญ้า
อำเภอ :
  เมืองกาญจนบุรี
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71190
โทรศัพท์ :
  034-589948
โทรสาร :
  034589948
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ค.2498
อีเมล์ :
  thawi1034@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลาดหญ้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลาดหญ้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:49:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าหวี


นางกมลวรรณ ศรีละมุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหวี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน