ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020025
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010037
รหัส Obec 6 หลัก :
  020025
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ิBannongkae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหนองแก
ตำบล :
  ลาดหญ้า
อำเภอ :
  เมืองกาญจนบุรี
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71190
โทรศัพท์ :
  034-919926
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 พ.ค.2518
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลา่ดหญ้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:09:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)


นางโฉมเฉลา ศรีสนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2