ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020028
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010012
รหัส Obec 6 หลัก :
  020028
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban chong sadao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านท่าทุ่งนา
ตำบล :
  ช่องสะเดา
อำเภอ :
  เมืองกาญจนบุรี
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71190
โทรศัพท์ :
  034-697425
โทรสาร :
  034697425
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 มิ.ย.2479
อีเมล์ :
  SCH1022@KANED1.ORG
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช่องสะเดา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  46 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 15:14:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)


นายณรงค์ฤทธิ์ เด่นดวงใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2