ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020030
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010040
รหัส Obec 6 หลัก :
  020030
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่ามะนาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantamanao school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านท่ามะนาว
ตำบล :
  วังด้ง
อำเภอ :
  เมืองกาญจนบุรี
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71190
โทรศัพท์ :
  034-528256
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 มิ.ย.2484
อีเมล์ :
  Bantamanao020030@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังด้ง-ช่องสะเดา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังด้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  39 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 14:56:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่ามะนาว


นางละมัย ปานกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะนาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน