ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020031
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010043
รหัส Obec 6 หลัก :
  020031
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าโป่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  THAPONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านท่าโป่ง
ตำบล :
  วังด้ง
อำเภอ :
  เมืองกาญจนบุรี
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71190
โทรศัพท์ :
  034-540228
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พ.ย.2474
อีเมล์ :
  JANJIRA_LEK@HOTMAIL.COM
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังด้ง - ช่องสะเดา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังด้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  48 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 16:26:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง


ว่าที่ร.ต.หญิงชุติกาญจน์ เจริญสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน