ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทับศิลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020033
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010011
รหัส Obec 6 หลัก :
  020033
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทับศิลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantabsila
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านทับศิลา
ตำบล :
  ช่องสะเดา
อำเภอ :
  เมืองกาญจนบุรี
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71190
โทรศัพท์ :
  034-540239
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2522
อีเมล์ :
  tabsila2522@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังด้ง - ช่องสะเดา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช่องสะเดา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  60 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:43:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทับศิลา


นางจิตติมา เสมอตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับศิลา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน