ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020034
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010042
รหัส Obec 6 หลัก :
  020034
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าทุ่ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banthathum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านท่าทุ่ม
ตำบล :
  วังด้ง
อำเภอ :
  เมืองกาญจนบุรี
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71190
โทรศัพท์ :
  034588187
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พ.ค.2512
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังด้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:25:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม


นายอำนวย ธรรมรังษี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าทุ่ม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2