ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020036
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010010
รหัส Obec 6 หลัก :
  020036
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKOAKAEW SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหมอเฒ่า
ตำบล :
  ช่องสะเดา
อำเภอ :
  เมืองกาญจนบุรี
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71190
โทรศัพท์ :
  034-540186
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มีนาคม 2512
อีเมล์ :
  bankoakaew@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังด้ง-ช่องสะเดา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช่องสะเดา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  53 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09:40:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์)


นายพัฒนา จันทร์โอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน