ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังลาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020041
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010061
รหัส Obec 6 หลัก :
  020041
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังลาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banwanglan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านวังลาน
ตำบล :
  หนองหญ้า
อำเภอ :
  เมืองกาญจนบุรี
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71000
โทรศัพท์ :
  034-552133
โทรสาร :
  034552133
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิ.ย.2486
อีเมล์ :
  banwanglan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหญ้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23:45:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังลาน


นางสาวเพ็ญพิมล บุญรักษาทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังลาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน